Honor

 
中国制造网 认证供应商  

慧聪网2010年中国酒店用品行业十大评选
“最受欢迎客房冰箱供应商10强”

 
湖州市著名商标  

专利证书

 
浙江省家用电器协会团体会员  

高新技术企业证书

 
2011优秀品牌合作伙伴  

 

 
中国国家强制性产品认证证书  

中国国家强制性产品认证证书

 
质量管理体系认证证书  

荣誉资质

 

荣誉资质

 

荣誉资质

 

荣誉资质

 

荣誉资质

 Sales-Icy